יום שלישי, 16 בדצמבר 2008

זרעי חיוכך המנצים אקראי

פרפרי נשימתך

רקמת פארי עורך
זרעי חיוכך המנצים אקראי
(כמו גם רוך שיערך)
יחד נאגדו
נטווים באחי נעם
פרי אהבתי

שפתייך פיכו מלמלת
דבש ותבלינים
הבל הרהורי בך
עקצץ בי חושים
גם,
יחפות צמיחתך
פסעה בי
שבילי נפש
נסתרים

אגלי בכייך כה מושלמים
שדה ריסיך צל מאלוה-ים
אדמומית פרי לחייך
גווני נשימתך
הינומת שנתך
כולם המה נקווים
אל אגמי עיניים
זהובי חופים
של רכות
וניצני
חיים

אופק כנעני זוהר מלים
של נוף אדם וטבע נפש
לאט בי נעימות
עת עירסלתיך חום גוף
בלחש לטף משנתן
זימנו הן זכרונות
של איש נודד
של שמש תום ופריחות שקופות
שוברי גלים, צדפים, הבטחות
תופיני אהב אם
נעורים נפקדים
בריאות וסופים
צחוק ילדים
אגר כיסופים

לחש אהב משנתן
נמנם בך חדרי לב
עד הולם מלמולייך
הרך כל כך
גולש פתאום
כעדר רחלים תפוח לחי
אל עמק התנומה
אל גיא
חלמוני חלום

(היום, כבכל יום, אחינעם בתי הקטנה, מתרצה אנוכית לגמרי ועוצמת השתיים, רק לבינתיים. עד שאתרחק. ואז תצטחק. תפהק. תצעק. היום, כבכל יום)


ניהול סיכונים פרו-אקטיבי

ניהול סיכונים פרואקטיבי - להתעמת עם ההווה, לחזות את העתיד, לשנות את העתיד – שלוש רמות ניהול הסיכונים

יש מלכים ויש מלכים

בהרפתקאות עליסה בארץ הפלאות, המלך אומר לעליסה – "התחילי בהתחלה, ואז תמשיכי, עד שתגיעי לסוף; אז - עצרי." זוהי הגדרה פשוטה וקולעת לכל משימה, ובכלל זה – לפרוייקט. לפרוייקט ישנן הגדרות תחילה וסיום. ניהול פרוייקט, הנה היכולת להגדיר את משמעות תחילת הפרוייקט ואת הגדרות סיומו, וכן לספק את התשתית והמסגרת לנהל ולפקח על כל מה שבאמצע.

עשרות פרדיגמות ניהול פרוייקטים נוצרו במטרה להבנות ולספק בידי המנהל כלים להתמודד עם הכרוך בתכנון, בניהול ובבקרה על פרוייקטים. המכנה המשותף למרבית הפרדיגמות הנו הניסיון לספק נוסחאות מתכונים ותבניות מוכחים לביצוע שלבים שונים בפרוייקט באופן מובנה ויעיל.

ברם, מרכיב מפתח אשר מוזנח לעיתים קרובות מדי, ואשר מבדיל לרוב בין פרוייקט מוצלח לבין כישלון, נעוץ בצורך להיות פרו-אקטיבי, בצורך להיות יוזם ולהכתיב מהלכים.

בניהול פרוייקטים כמו בניהול פרוייקטים, אין כזה דבר אין כזה דבר.

הצורך להיות פרו-אקטיבי, חיוני להצלחת פרוייקט. מרבית התקלות והבלתמ"ים בפרוייקט מתרחשים בשלב בו נזקם וודאי, אין די זמן להתמודד אתם כיאות, ועלות הטיפול בהם יקרה לאין ערוך מאשר מניעתם מלכתחילה. להיות פרו-אקטיבי פירושו היכולת ליזום מהלכים מקדימים – מהלכי מניעה, אשר נועדו לצמצם או למנוע סיכונים או התרחשויות בעלות סבירות שתתרחשנה.

להיות פרו-אקטיבי פירושו היכולת לנהל נכון את הסיכונים בפרוייקט. לנהל נכון, פירושו ליישם מתודולוגיה מובנית, כלכלית ופשוטה לצמצום ומניעה של סיכונים ואי-וודאויות בפרוייקט. במאמר זה, אסקור את העקרונות ליישום תהליך ניהול סיכונים בפרוייקט ואת רמות הבשלות השונות לפיהם ניתן ליישם תהליך ניהול סיכונים בארגון, כפונקציה של בשלות הארגון. כל זאת, "אתבל" בטיפים מעשיים ליישום תהליך יעיל שכזה, גם בפרוייקט שלך ("כן", פלט הרופא בלא שהרים עיניו מתוצאות הבדיקה, "יש לך סיכונים בפרוייקט.").

על שלושה בנים דיברה התורה

בטרם נתחיל, נגדיר שלוש רמות אפשריות ליישום תהליך ניהול סיכונים, כאשר הרמה השלישית משקפת את הרמה הגבוהה ביותר אליה ניתן לשאוף ביישום תהליך ניהול סיכונים. בהמשך, נציין כיצד מתבטאת רמת היישום בפועל, בכל שלב ושלב בתהליך ניהול הסיכונים.

להתעמת עם ההווה – ברמה זו, הבסיסית, הידיעה בדבר קיומם הפוטנציאלי של סיכונים אינה מצליחה להטות את המנהל הגאה מהגדרת תוכנית עבודה רגילה לגמרי. ההנחה היא, שכאשר תתרחש בעיה או יתממש סיכון, נטפל בו לפי מיטב המסורת.

לחזות את העתיד – ברמה זו, המנהל עובר וממפה סיכונים אפשריים בפרוייקט לפי ידע אישי, מקטלג ומשקלל אותם, ומנסה לבחון באופן שוטף ככל האפשר את התגשמותם של הסיכונים בפרוייקט ומרגע שזיהה מגמה, הוא מטפל בסיכון מוקדם ככל האפשר.

לשנות את העתיד – ברמה זו, מנהל הפרוייקט לא רק שמזהה את הסיכונים, אלא שבהתאם לחומרתם ותוחלתם (ראה בהמשך), הוא גוזר תוכנית פעולה פרטנית לצמצום כל סיכון, ליישום במועד המוקדם ביותר אותו ניתן ליישם ומטמיע פעילויות יוזמות להתמודדות שוטפת עם הסיכונים. החשוב מכל, הוא שתוכנית העבודה שלו, אבני דרך הביניים שלו, שלבי הבדיקות שלו, ופעילויות התאום שלו מול הגופים החיצוניים מונחים במלואם מהסיכונים שזוהו. לסיום – הוא מטמיע אבני דרך, משימות תוצרים ומדדים לבקרה אחר הסיכונים כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה הכוללת. השיטה אותה הוא מיישם למעקב, הנה מובנית ומתבססת על מדדים כמותיים ולא על תחושות בטן.

אז איך ננהל סיכונים? – מבוא לחוסר וודאות.

אך ראשית, נגדיר מסגרת פשוטה לניהול סיכונים. תהליך ניהול הסיכונים בפרוייקט מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

· איתור וזיהוי הסיכונים – Risk Identification

· שקלול הסיכונים ודירוגם

· תכנון תוכנית לצמצום ומניעה של סיכונים אלו

· בקרה "מתגלגלת" אחר יישום תוכנית הצמצום והמניעה ואיתור סיכונים מתפתחים

שלב 1 : איתור וזיהוי הסיכונים

עם תחילת הפרוייקט, יש לבצע תהליך של סיעור מוחין עם כל הגורמים המהותיים בפרוייקט, במטרה לזהות את מירב הסיכונים הפוטנציאליים. הסיכונים נחלקים לקטגוריות העקרוניות הבאות:

סיכונים טכנולוגיים

אלו סיכונים נובעי תהליך פיתוח, יישום או שילוב של טכנולוגיה חדשה, כניסה לפלטפורמה לא מוכרת, סיכונים נובעי מוצרים משולבים, חוסר ניסיון בארגון בתהליך פיתוח חדש, ריבוי ממשקים ותלויות מול גורמים חיצוניים, סיכוני אבטחת מידע, הסבות נתונים מורכבות, וכדומה.

סיכונים ניהוליים

אלו סיכונים

סיכוני משתמשים ולקוחות

סיכונים נובעי איכות

סיכוני צד ג'

סיכונים אחרים

חלק מהארגונים מתחזק רשימת תיוג של סיכונים עקרוניים לכל קטגוריה, מנסיון קודם או מתוך מקורות מידע חיצוניים.

המתעמת עם ההווה אולי מודע לסיכונים אלו ומשוכנע שיוכל להם, אך אינו מיישם כל תהליך מובנה של ניהול סיכונים.

חוזה העתיד – מזהה את רשימת הסיכונים האפשריים בפרוייקט מידע אישי או מתוך רשימות תיוג, ומשקלל את הסיכונים הללו לפי המבנה הבא:

זיהוי סיכון

תאור הסיכון

סוג

הסתברות

(1-5)

רמת חומרה (1-3)

תוחלתס1

התנגדות המשתמשים למערכת

משתמשים

3

4
איתור הסיכונים

מוקדם ככל האפשר בתחילת הפרוייקט, עליך ליישם תהליך במסגרתו תנסה לזהות את הסיכונים העיקריים בפרוייקט שלך.

מילה טובה על כלים

למעונינים שבינינו, קיימים בשוק כלים מסוגים שונים המסייעים בתהליך ניהול הסיכונים. חלק מהכלים הנו Stand Alone, ומיעוטם, משתלב בכלי ניהול כזה או אחר – כדוגמת כלים המאפשרים לנהל סיכונים בצורה שלובה עם Microsoft Project. ברם, ניתן לנהל סיכונים באופן יעיל ביותר גם בעזרת גיליונות Excel מתאימים.